Eki 10, 2015 Cumartesi 13:48
DUYURU
Buradasınız: Anasayfa / GÜNCEL / Ürün Denetmenliği Yarışma Sınavı

Ürün Denetmenliği Yarışma Sınavı

Saygıdeğer Meslektaş Adaylarımız;

Ekonomi Bakanlığı’ nca  yapılan Ürün Denetmen Yardımcılığı Yarışma Sınav Duyurusu’ na istinaden sitemiz üzerinden mesleğimiz, çalışma koşulları, özlük hakları, tayin durumları gibi konularında sorular gelmiştir. Söz konusu soruları birebir cevaplamaktansa tüm adaylara ulaşabilecek bir bilgi notunun yayınlanmasının daha doğru olacağı düşünülerek,  aşağıda yer alan bilgiler toparlanarak, sizlerin bilgisine sunulmuştur:

Meslek ve Unvan:

Ürün Denetmen Yardımcısı olarak mesleğe başlanır. 3 yıllık Yardımcılık döneminde eğitim ve tecrübe kazanımı çalışmaları ilgili Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Ürün Denetmen Yardımcıları 1. yılın dolmasından itibaren kendilerine verilen ilk madde grubu (Pamuk, Yaş Meyve, Yaş Sebze, Kuru ve Kurutulmuş Ürünler, Yemeklik Yağlar, Ürün Güvenliği konuları gibi) üzerine hazırladıkları eğitim çalışmasına istinaden sınava alınıp, yetkilendirilirler. Dolayısıyla bu dönemden itibaren yetkili oldukları ürün grubu üzerinde Denetim Yetkisi’ ne haiz olurlar. 3 yıl boyunca süren bu çalışmaları ve birinci yılın sonunda verilen Yeterlilik Tezi’ ni bitiren Ürün Denetmen Yardımcıları 3. yılın sonunda Yeterlilik Sınavına alınırlar. Sözkonusu sınavın sonucunda unvanları Ürün Denetmeni olmaktadır.

Özlük Hakları:

Mesleğe yeni başlayan Ürün Denetmen Yardımcıları (Bekar ve eş yardımı almayanlar için) yaklaşık olarak 2.300 TL civarı maaş almaktadırlar. Ürün Denetmen Yardımcıları denetim görevleri için sahada bulundukları durumlarda göreve gidilen yere göre harcırah alabilmektedirler. Ancak bu konuda halen çözülemeyen sorun olarak; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ na göre Denetim Elemanı olan Ürün Denetmeni ve Ürün Denetmen Yardımcıları Denetim Harcırahı yerine normal Devlet Memuru Harcırahı almaktadırlar. Bununla ilgili yasal sorun uzun yıllardır çözüme kavuşamamıştır. Bir diğer husus da Ürün Denetmenleri’ nin en fazla 2200 ek gösterge’ ye ulaşabilmeleridir. Diğer pek çok kurumda yer alan Denetim elemanları ve Mühendis kadrolarında görev yapanlar 3600 ek gösterge rakamına tabi iken, mesleğimize henüz bu hak tanınmamıştır.

Çalışma Koşulları ve Yer Değiştirme:

Mevcut Ürün Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları arasında çok farklı meslek dalından mezunlar bulunmaktadır. Bununla birlikte henüz bir uzmanlaşma ayrımı gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla 3 yıllık yardımcılık dönemini tamamlayıp, Ürün Denetmeni olan bir personel halihazırda Yaş Sebze Meyve, Kuru ve Kurutulmuş Meyve, Yemeklik Yağlar, Pamuk, Oyuncaklar, Telekomünikasyon Ürünleri, Tıbbi Cihazlar, Pil ve Akümülatörler, Kişisel Koruyucu Donanım Ürünleri, Yapı Malzemeleri gibi ana denetim konularının tamamından sorumlu hale gelmektedir. Bu ana denetim konularının yanında zaman zaman değişmekle birlikte Metal Hurda denetimi, Marka Tescil ve Teşvik denetimleri, Rekolte denetimleri vb. gibi pek çok yan görevler yerine getirilmektedir. Dolayısıyla Ürün Denetmenleri’nin bütün bu ürün gruplarına ve mevzuatlarına hâkim olması gerekmektedir.

Ürün Denetmenleri 2007 yılından beri Rotasyon’a tabidir. 35 Grup Başkanlığında, değişik bölgelerdeki Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarında belli sürelerde çalışma zorunluluğu mevcuttur. Söz konusu görev alanları 3 bölgeden oluşmaktadır. Bununla ilgili Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Yukarıda verilen genel bilgiler dışında sorularınız olursa mümkün olduğunca yanıtlanacaktır.

Başarılar Dileriz…

ÜRÜN DENETMENLERİ DERNEĞİ

Yarışma Sınav Duyurusu

Sınav Başvuru Formu

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter4Share on LinkedIn0Share on Google+0Pin on Pinterest0Share on TumblrShare on StumbleUpon0

Scroll To Top